İşe Alım Süreçlerinizi Yapay Zeka ile Verimli Hale Getirin

Bir insan kaynakları yöneticisi olarak aylık 2000 adet iş başvurusunu yönettiğinizi veya bir startup kurucusu olarak ekibinizi oluşturmak için işe alım yaptığınızı düşünelim.

Özgeçmiş havuzu oluşturmak, mülakatları planlamak, ikinci görüşmeleri yapmak, uzun listeden kısa listeye geçmek ve tüm bu işlemleri manuel yapmak geleneksel işe alım süreçleridir. İşe alımı en verimli şekilde tamamlama odağı ile tüm bu süreci doğru adayı seçebilmek amacıyla yönetirsiniz ve üzerinizde kısa zamanda en doğru adayı işe yerleştirme baskısı vardır. Senaryo tanıdık geldi mi?

Geleneksel yolla yapılan işe alım süreçleri içerisinde saydığımız tüm basamaklar oldukça zaman alıcıdır. İşe alım sürecinde kaybedilen zaman nedeniyle de insan kaynaklarında ve işe alımda stratejik kararlara yeterli zaman maalesef ki ayrılamaz hale gelebilir. Gelin kısaca geleneksel yollarla yaptığımız operasyon odaklı işe alım süreçlerinin doğasına birlikte göz atalım.

IK Süreçlerinin %90’ı Operasyon Odaklıdır ve Zaman Alır

Geleneksel İK süreçlerinde, işe alım sırasında izlediğiniz adımların çoğu operasyoneldir. Araştırmalar, IK süreçlerinin %90’ının operasyonel olduğunu göstermektedir. İşe  alımda verimsizlik de işte tam burada karşımıza çıkıyor.

İşe alım süreçlerinin operasyonel yükü, insan kaynakları uzmanlarının sadece zamanını tüketmekle kalmaz, aynı zamanda çok iyi yetenekleri gözden kaçırma riskini de beraberinde getirir. Biriken cv’leri elemek, elenen özgeçmişler arasından mülakat organizasyonu yapmak, uzun listeyi oluşturmak, uzun listeden kısa listeye geçebilmek, birçok telefon görüşmesi ve birden fazla aşamadan oluşan mülakatlar yapmak ve nihayet karar verilen aday için referans kontrolü sağlamak.

Ayrıca, bu meşguliyet, İK ekiplerinin organizasyon kültürünü geliştirme, çalışan bağlılığını artırma, eğitim ve gelişim programları gibi stratejik İK faaliyetlerine yeterli zaman ayıramamasına neden olmaktadır. Bu durum, uzun vadede şirketin genel performansı ve rekabet avantajı üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir.

Bahsettiğimiz tüm bu işler bir çırpıda ağızdan çıkar ancak bir insan kaynakları uzmanının aylarını alabilir. Bu işleri otomatize edebilmek verimli olurdu değil mi? Belki de şirketler bu sayede  organizasyon kültürlerine yatırım yapabilir ve insan kaynakları departmanlarında çalışan ekiplerinin bir kısmını daha fazla IK stratejisi  yaratmaya odaklayabilirdi.

İşe alım süreçlerini ve diğer İK faaliyetlerini otomatize etmek, bu operasyonel yükü hafifletmenin ve İK departmanlarının etkinliğini artırmanın anahtarıdır.

Yapay zeka ve makine öğrenimi gibi teknolojileri içeren İK teknolojisi çözümleri, başvuruları yönetme, değerlendirme süreçlerini otomatize edebilir, mülakat planlamasını, mülakat değerlendirmesini ve aday iletişimini kolaylaştırabilir ve referans kontrolü gibi son adımları hızlandırabilir. Bu tür teknolojik araçlar, İK profesyonellerinin rutin görevlere harcadıkları zamanı azaltarak, daha stratejik ve değer yaratan faaliyetlere odaklanmalarına olanak tanır.

Geleneksel Yöntemle Gerçekleşen İşe Alımda Evrak Karmaşası

Geleneksel işe alım yöntemlerinin bir diğer sorunu da evrak karmaşasıdır. Geleneksel yöntemle gerçekleşen işe alım süreçlerinin doğası gereği bir çok evrak basılır. Örneğin, sadece adaylarla mülakatlar düzenlemek ve ön eleme yapabilmek için basılan çok sayıda özgeçmiş ve özgeçmişler üzerine alınımış mülakat notlarını ayrıştırmak.. Bu senaryo hiç de yabancı gelmiyor değil mi?

Gelin bu duruma daha derinden bakalım. Mülakatlarda adayla konuşurken not tutma baskısı ve  basılmış olan bu özgeçmişler üzerine not almak yorucu bir süreçtir. Ayrıca,  mülakat notlarının iyi tutulmamasından ötürü önemli detayların kaçırılması veya doğru adaya odaklanmanın zorlaşması da hatalı bir işe alıma sebep olabilir. 

Doğru adayı bulabilmek, hatırlamak ve yöneticinize sunmak için ise yığınla evrak arasında gidip gelir, oldukça dikkat dağıtıcı ve hataya açık bir operasyonel süreç yaşarsınız. Evrak karmaşasının bir diğer yönü de çevresel etkidir. Günümüzde sürdürülebilirlik ve çevre dostu uygulamalar, şirket politikalarının önemli bir parçası haline gelmiştir. Ancak geleneksel işe alım yöntemleriyle ilişkili yoğun kağıt kullanımı, bu hedeflerle çelişir ve şirketlerin çevresel ayak izini artırır. Bu, özellikle kağıt israfının önemli çevresel sorunlara yol açtığı ve kaynakların sürdürülebilir kullanımının hayati önem taşıdığı bir dönemde, dikkate alınması gereken bir husustur.

Şirketinizde İnsan Kaynakları Stratejisi Oluşturmaya Zamanınız Var Mı?

Bir insan kaynakları profesyoneli olarak, çoğu zaman rutin işe alım görevleriyle uğraşmak, kurumsal büyüme ve şirket kültürü oluşturma gibi stratejik kararlar için yeterli zamanı yaratmanıza engeldir.

Örnek vermek gerekirse, adayları değerlendirmek ve uzun liste mülakatlarını düzenlemek gibi adımları içeren süreçlere minimum 21 gün harcayabilirsiniz. Ancak, HR Tech ürünleri arasında yer alan hiringcycle.ai gibi bir çözüm kullanarak bu süreyi 3 güne kadar düşürebilirsiniz. Bu durumda 18 günlük bir zamanınızı daha yaratıcı insan kaynakları çözümleri  oluşturmak için kullanabilirisiniz.

Bu ek zamanda, daha fazla uzmanlık kazanabilir, stratejik İK süreçlerine daha fazla odaklanabilir ve şirketinizin değerlerine uygun bir insan kaynakları vizyonu ve misyonu oluşturabilirsiniz. 8 saatlik bir iş gününde 18 gün boyunca kazandığınız  144 saatlik bu ek zamanda, şirketinizin IK  stratejisi için çalışma imkanına sahip olur ve işe alım süreçlerinizi daha verimli hale getirirsiniz.

Kısacası, modern HR Tech çözümlerinin kullanımı, işe alım süreçlerini daha verimli hale getirerek, insan kaynakları profesyonellerine stratejik planlama ve şirketin uzun vadeli başarısı için kritik öneme sahip görevlere daha fazla zaman ayırma imkanı sunar. Bu, hem şirketin genel performansını artırır hem de insan kaynakları alanında çalışan profesyonellerin kariyer gelişimine katkıda bulunur.

Pozisyona En Uygun Adayları Kaçırma Korkusu

En iyi yetenekleri kaçırma endişesi, manuel İK süreçlerinde yaygın bir sorundur. Bir şirket, bir işe alım sürecini başlattığınızda aynı anda binlerce başvuru alabilirsiniz. Bir İK profesyoneli olarak siz, bu başvurular arasından doğru adayı bulabilmek için tam teşekküllü mülakatlar yapabilir, pozisyona alınacak adayla çalışacak yöneticiye bu adayları sunabilir ve departman yöneticileri ve adayların mülakat sonuçlarını takip edebilirsiniz.

Ancak bu süreç, doğru adayı bulmak için aylar sürebilir. Bu nedenle, birçok İK uzmanı, başvuruların %90'ını ön yazılardan elemek zorunda kalır. Belki size de olmuştur. Daha özgeçmiş aşamasından elediğiniz aday oldu mu?

Manuel işlemlere odaklanan İK ekipleri, mülakatlar ve uzun listeden kısa listeye geçiş süreçlerinde zaman harcarken, aynı zamanda "Doğru adayı buldum mu?" veya "Pozisyonu ne kadar sürede doldurmalıyım?" gibi endişelerle karşı karşıyadırlar. Manuel yöntemlerin insan hatasına eğilimli olması, nitelikli adayların gözden kaçırılma riskini artırır.

Bir HRTech SaaS ürünü olan hiringcycle.ai, pozisyona tüm başvuran adaylarla mülakat yapma olanağı sunar ve bunu çok kısa bir sürede gerçekleştirir. 

Ayrıca, hiringcycle.ai insan zihnindeki önyargılardan uzaktır. Bu özellik, yoğun bir işe alım sürecinde İK uzmanlarının sahip olabileceği önyargıları aşar ve hatalı bir işe alımın önüne geçer. Hatalı bir işe alımın maliyeti, bir ekip üyesinin yıllık maaşının 5 katına kadar çıkabilir.

İnsan Kaynaklarında Yapay Zeka ile Yeni Bir Dönem

Geleneksel işe alım süreçlerinin karmaşıklığı ve zaman alıcılığı, insan kaynakları yöneticilerinin karşılaştığı en büyük zorluklardan biridir. Sunduğumuz örnekler, sahada edinilen derin tecrübelerin bir yansımasıdır. Bugün, teknolojinin hızla ilerlediği ve nitelikli adayları bulmanın başarının anahtarı haline geldiği bir dönemdeyiz. Bu nedenle, insan kaynakları sektöründe dijital dönüşümün önemi giderek artmaktadır.

Rekabetin şiddetlendiği ve bilgiye erişimin kolaylaştığı bu yeni çağda, yapay zeka destekli çözümler işe alım süreçlerinde devrim yaratma potansiyeline sahiptir. Örneğin, hiringcycle.ai gibi yapay zeka tabanlı platformlar, doğru verilerle beslenerek işe alım süreçlerini otomatize eder ve bu da şirketlere zamandan ve kaynaktan tasarruf sağlar.

Doğru verilerle sürekli beslenen ve gelişen yapay zeka tabanlı mülakat sistemi sürekli olarak eğittiğiniz dijital asistanınız hirincycle.ai 21. yüzyılın gerekliliklerine sahip bir İnsan Kaynakları profesyoneli olma yolundaki tüm zaman alan operasyonlarınızı ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Yapay zeka teknolojileri, sadece süreçleri hızlandırmakla kalmaz, aynı zamanda aday seçiminde önyargıları azaltır ve daha adil bir işe alım süreci sağlar. Algoritmalar, adayların yetkinlikleri ve deneyimleri üzerinden tarafsız bir değerlendirme yaparak, insan kaynakları profesyonellerinin karar verme süreçlerini destekler. Bu, çeşitliliği ve kapsayıcılığı teşvik eden bir iş ortamı yaratılmasına katkı sağlar.

Ayrıca, yapay zeka destekli analitik araçlar, işe alım süreçlerinden elde edilen verileri derinlemesine analiz ederek, gelecekteki işe alım stratejilerinin geliştirilmesine olanak tanır. Bu sayede, şirketler işe alım süreçlerindeki etkinliklerini sürekli olarak iyileştirebilir ve stratejik insan kaynakları planlamasında daha bilinçli kararlar alabilirler.

İşe alım süreçlerinizi daha verimli hale getirmek, maliyetleri düşürmek ve en uygun adayları hızla bulup işe yerleştirme avantajını elde etmek için yapay zeka tabanlı çözümleri keşfetmeye ne dersiniz? Yapay zeka ile güçlendirilmiş bir insan kaynakları yönetimi, şirketinizin rekabet gücünü artırırken, aynı zamanda daha adil ve kapsayıcı bir iş ortamı oluşturmanıza yardımcı olabilir.

Demo talep edin ve yapay zeka destekli insan kaynakları yönetiminin şirketiniz için neler yapabileceğini keşfedin. Bu dijital dönüşüm yolculuğunda sizinle tanışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz.