İşe Alımda Yapılan Yanlışların Gerçek Maliyeti Ne?

İşe alımda yapılan yanlışların gerçek maliyeti ne?

Bir startup'ın başarıya ya da başarısızlığa giden yolu, barındırdığı yeteneğin niteliğidir. Startup'ın beklentileri karşılaması ve aşmasındaki birincil öğe, özenle seçilmiş, nitelikli ve tutkulu çalışanlardan oluşan, iyi koordine olmuş ve becerikli bir takımdır. Buna karşıt olarak, yanlış yeteneği işe almak da maliyeti oldukça yüksek bir hata olabilir. Büyük şirketler belki yetenek kazanım süreçlerinde bu yönde hatalar yapıp yanlış kişileri işe almayı göze alabilir, ama startup'lar, başta kaynaklarının sınırlılığından ötürü, böyle hatalardan ağır zarar görmeye daha yatkındır. Ancak gözden kaçırılmamalıdır ki yanlış kişiyi işe almanın yaratacağı maliyet yalnızca finansal bir maliyet değildir. Yeri geldiğinde çok boyutlu yankılar uyandıran yaşamsal bir hata olup çıkabilir. 

Yanlış çalışanı işe almak büyüme hızını düşürür. 

Startup'ların kısa sürede kara geçmesi için hızlı büyümesi gerekir. Yani denebilir ki startup'ların hızlı ve öfkeli dünyasında vakit gerçekten de nakittir. Startup şirketler hızlı ve etkin hareket etmek durumundadır, startup'ı başarıya götüren şey, büyük şirketlerin işleyişinin aksine, küçük ama hayli kararlı bir ekibin çalışmalarıdır. Yanlış işe alımlar startup'ın başarıya yürüyüşünde tökezlemeye yol açabilir. Bunun nedeni mevcut ekiple yaşanabilecek uyumsuzluklar, startup'ın ruhunu anlayamamak ya da en basitinden beceriksizlik olabilir. Bu durum çalışmaları yavaşlatmakla kalmaz, mevcut ekibin koordinasyon ve motivasyonunu da olumsuz etkileyebilir. Bunun sonucunda da projelerde gecikmeler, başarı oranında düşüş gözlenir. Avantaj rakiplere teslim edilir. 

Ürün geliştirme hızı yavaşlar. 

Hatalı olarak işe alınan kişinin bir projede yetkilendirilmesi olasılığı vardır. Bu durumda ürün çıkış tarihinde tamamlanamayabilir ya da hatalı olarak piyasaya sürülebilir. Bu senaryoda işe alınan kişinin başarısız ve beceriksiz biri olmasına bile gerek yoktur, mevcut takımla uyumsuz olması yetersizliklerini meydana çıkarmaya yetip artacaktır. Bu durum kaynakların boşa harcanmasına ve teslim tarihlerinde gecikmeye neden olur. 

Uyumsuz bir takım arkadaşı moral ve motivasyonu çökertir. 

Startup'ların odaklanarak çalışması, uyumlu olması, tutkulu olması gerekir. Başarısız ya da uyumsuz bir takım üyesi gerginliğe, hatalara, çalışma sürelerinin artmasına ve takım motivasyonunda genel bir düşüşe neden olabilir. Bir startup'ın en kritik kaynağı coşkudur. Uyumsuz birini çalıştırmak adına bu kaynağı har vurup harman savurmak uzun erimde büyük hasarlar doğurur. 

Yanlış işe alımın sonucunda finansal yük de artar.

İşe alım süreçlerinin her adımının şirket için bir maliyeti vardır. İşe alımdan işe başlama sürecine ve sonrasında eğitim sürecine dek her adımda yeni çalışan, aslında şirket için yeni bir yatırım demektir ve kendisinden de anlamlı kazançlar getirmesi beklenir. Yanlış kişiyi işe almak hem anlık, hem de potansiyel finansal kayba neden olur. Üstelik bu kişiyle yolların ayrılması durumunda buna yasal süreçlerin giderleri ve işe alım sürecine sıfırdan başlamanın maliyeti eklenir. Bu da bir startup'ı finansal olarak zorlayacak bir senaryodur. 

İşe alınan kişiyle sorun yaşamak işveren markasını zedeler. 

Startup'ların müşterileriyle doğrudan ve candan iletişim kurması gerekir. Finansal olarak çekici olmanın yanı sıra saygın bir kurum olabilmek startup'ları bugünden yarına taşıyan en öenmli etmendir. Hatalı işe alım sonucunda yaşanacak sorunlar startup'ın şöhretini ve işveren markasını zedeler. Kamuoyu nezdinde imaj tazelemek hem maliyetlidir, hem de zaman kaybına yol açar. 

Yanlış kişiyi işe almak startup'ı yanlış yollara sokabilir. 

Startup'ların inovatif, tutkulu, vizyoner olmaı gerekir. Startup'a katılan her çalışanın bu yönde çabalara, fark yaratıp kar etme arzusuna katkı sağlaması beklenir. Hatalı olarak işe alınan kişiler bu süreci duralatmakla kalmaz, startup'la yolları ayrıldıktan sonra rakip şirketlere giderek bilgi paylaşabilir ve startup'ın rekabet gücüne yaşamsal hasar verir. 

Yanlış işe alımın startup liderliğine etkisi olumsuz olur. 

Startup liderinin stratejik büyümeyle, yatırımcılarla ve kamuyla ilişkilerle, şirketin vizyonunu en çabuk yoldan gerçekleştirmekle ilgilenmesi beklenir. Yanlış işe alımın sonuçlarını ve yan etkilerini yönetmek lideri stratejik dezavantaja sürüklediği gibi büyük bir zaman kaybı da olabilir. 

Sonuç olarak, yanlış kişiyi işe almak yalnızca finansal sorunlara yol açmaz, uzun erimli stratejik zedelenmeye yol açabilir. Etkili ve iyi tasarlanmış işe alım süreçleri startup'lar için daha iyi olmakla kalmaz, gerçek anlamıyla esastır. Startup'lar, gereksinim duyulan yeteneğe uzman görüşlerinden ve işe alım için özel olarak geliştirilmiş teknolojik gereçlerden yararlanarak kavuşabilir.